Nagrody

5 INDEKSÓW na dowolnie wybrany kierunek studiów stacjonarnych I stopnia na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej w roku akademickim 2017/2018:
– LOGISTYKA
– ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA USŁUG
– ZARZĄDZANIE
– TURYSTYKA I REKREACJA
– ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ATRAKCYJNE NAGRODY RZECZOWE.